Tag: การจัดการ

1 Result
Filter Results

หลักการมอบหมายงานตามคำสอนในพระคัมภีร์

หลายคนเข้าใจว่าพระคัมภีร์เป็นเอกสารโบราณที่บรรจุคำสอนทางศาสนา หรือเป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่ใช้สำหรับอ่านประกอบเพื่ออ้างอิงเท่านั้น ...