Tag: การช่วยเหลือ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การช่วยเหลือของเจ้าของบ้าน

หญิงคนหนึ่งเปิดประตูบ้านต้อนรับชายที่มาร้องขอความช่วยเหลือ ชายคนนี้พูดว่า “ขอโทษที่ต้องมารบกวนคุณ ...