Tag: การตีความ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ผู้หญิงรอดได้ด้วยการมีบุตร – Woman Saved through Childbearing

คำพูดนี้ฟังดูน่าประหลาดจริงๆ "ผู้หญิงจะรอดได้ด้วยการมีบุตร" เปาโลคิดอะไรอยู่เมื่อกล่าวเช่นนั้น ความรอดเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับมวลมนุษยชาติ  ...

อ่านผิดชีวิตเปลี่ยน

คริสเตียนคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจวิธีศึกษาพระคัมภีร์ จึงใช้วิธีเปิดสุ่มๆ เพื่อหาการทรงนำ จนพบข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้ต้องเครียดว่า มัทธิว ...