Tag: การทดสอบ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ชีวิตอับราฮัม ลินคอน

เมื่ออายุ 7 ขวบ ครอบครัวของเขาถูกไล่ออกจากบ้าน ต้องหาที่อาศัยใหม่ และตัวเขาก็ต้องออกไปหางานทำทั้งที่อายุได้เพียง ...