Tag: การนิ่งสงบ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ความสงบเงียบ คือสิ่งที่เราโหยหาในทุกวันนี้

ในโลกที่เต็มด้วยเสียงอึกทึกและวุ่นวาย ชีวิตเราจำเป็นต้องหา “ความเงียบสงบ” ในแบบที่พระเจ้าต้องการ มันมีอะไรที่มากกว่าแค่การปลีกตัวจากผู้คน พยายามอยู่นิ่งๆ โดยไม่คิดอะไร บทความนี้จะทำให้เราเข้าใจความเงียบสงบที่จะนำไปสู่ชีวิตที่เต็มด้วยความหวังและกำลัง

การดูแลรักษาชีวิตภายใน

คนเรามักปล่อยให้ “ความวุ่นวาย” สร้างตัวตนและโลกภายนอกของเรา และเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เราทำและความสำเร็จเป็นเรื่องสำคัญ จนทำให้ละเลยสิ่งที่เป็นโลกภายในของตัวเอง นั่นคือ การดูแลและทำนุบำรุงจิตวิญญาณในการเดินกับพระเจ้า ซึ่งเป็นกุญแจสำหรับการมีชีวิตที่ดีและมีประสิทธิผล