Tag: การบุกเบิก

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หากเราเป็นแค่หนึ่งเมล็ดที่หว่านลง

ทุกคนย่อมมีโอกาสเหนื่อยล้ากับการรับใช้ หรือสงสัยว่าพระเจ้าจะมองเห็นความสัตย์ซื่อของตัวเราไหม หรืออาจกำลังรู้สึกว่าจะต้องรอคอยพระเจ้าไปถึงเมื่อไร เช่นเดียวกันกับชีวิตจริงของครอบครัวมิชชันนารีชาวสวีเดนคู่หนึ่ง มีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับพวกเขา?