Tag: การพิพากษา

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ผู้ช่วยให้รอดและผู้พิพากษา

โด แวน เอสเซน เล่าเรื่องเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งว่า มีเด็กชายคนหนึ่งติดไปกับรถม้าที่กำลังแตกตื่น ...

ความเมตตา

ครั้งหนึ่งระหว่างการพิพากษา กษัตริย์นโปเลียน ได้รับการอ้อนวอนขอความเมตตาจากมารดาผู้ต้องการช่วยเหลือบุตรที่ต้องโทษ กษัตริย์นโปเลียนกล่าวว่า ...

หยุดวิ่งหนี..การช่วยกู้จากพระเจ้า

ในปี 1981 สถานีวิทยุแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาได้รายงานเหตุขโมยรถยนต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานกำลังกันออกไล่ล่าอย่างเร่งด่วน