Tag: การพิมพ์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 3

หมอบรัดเลย์ ผู้นำแท่นพิมพ์ ‘ภาษาไทย’ แท่นแรกเข้ามาในสยามประเทศ บุกเบิกกิจการด้านการพิมพ์ นำมาซึ่งความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของตะวันตก