Tag: การฟื้นฟู

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เมืองอัลโมลอนก้า ประเทศกัวเตมาลา

สมัยก่อน เมืองนี้เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม แม้จะมีประชากรเพียง 19,000 คน แต่ต้องมีคุกถึง 4 แห่งซึ่งล้วนเนืองแน่นไปด้วยอาชญากรจนเต็มความจุ ...

การฟื้นฟูในประเทศจีน

มีอย่างน้อย 3 เหตุผลที่ทำให้คริสตจักรในประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 1) สภาพสูญญากาศของความศรัทธา ...