Tag: การยกโทษ

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พลังคำขอโทษ

มีคำพูดง่ายๆ หลายคำที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ไว้ แต่บางครั้งกลับยากที่จะพูดออกมา บทความนี้อาจคุณให้เราลดทิฐิ วางความหยิ่ง และกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานที่สุด คือ กล้ายอมรับความผิด และแสดงออกด้วยคำขอโทษอย่างจริงใจ

การไม่ให้อภัยมีผลอย่างไรต่อสมองของเรา

เหตุผลหนึ่งที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานเผื่อศัตรู ก็เพราะว่าการไม่ให้อภัยนั้น มันทำร้ายร่างกายและจิตใจเราอย่างคาดไม่ถึง

ทำไมคนดีที่ไม่เชื่อพระเจ้าจึงตกนรก?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก