Tag: การล่อลวง

6 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สุนัขป่าในคราบแกะ

สุนัขป่าตัวหนึ่งอยากกินแกะในฝูงมาก แต่แม้พยายามวันแล้ววันเล่า ก็ไม่สามารถกินแกะเหล่านั้นได้เพราะมีผู้เลี้ยงแกะคอยเฝ้าดูอยู่ทุกเวลา จนกระทั่งวันหนึ่ง ...

ล้มแล้วลุก

ชีวิต ความตาย ความรัก ที่มาของทุกสรรพสิ่ง 4 นาทีนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ และทำให้คุณได้พบกับสันติสุขแท้จริงในชีวิต

ที่สุดในการหลอกมนุษย์

มารและสมุนของมันกำลังประชุมเพื่อหาหนทางให้มนุษย์ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซู
มารตนหนึ่งกล่าวว่า “ให้เราไปหลอกมนุษย์กันดีกว่าว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า”