Tag: การสร้างคน

6 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับลูก

ในช่วงที่ผู้ใหญ่ WFH และเด็กเรียนออนไลน์ หลายครอบครัวต้องอยู่ตัวติดกับลูกตลอด ดังนั้นหากพ่อแม่มองว่านี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้หันมาใส่ใจลูก รับฟัง คอยให้คำแนะนำ รวมถึงเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดี เชื่อว่า ปี 2021 นี้อาจกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์ดีๆ สำหรับครอบครัวก็เป็นได้

2 โมเดลในการนำคริสตจักรที่พระเยซูไม่เห็นด้วย

คุณกำลังนำคนในคริสตจักรด้วยโมเดลแบบไหน? มี 2 โมเดลการนำที่เราคุ้นเคย แต่นั่นไม่ใช่วิธีการนำที่พระเยซูใช้ ในฐานะผู้นำคริสตจักร รูปแบบการนำเหล่านี้อาจสร้างปัญหาบางอย่างที่คุณไม่รู้ตัว

ผู้นำ 3 สไตล์ในการดูแลคริสตจักร

สไตล์ของการเป็นผู้นำ กำหนดความเป็นไปของคริสตจักรได้ เราจะเห็นความแตกต่างผู้นำ 3 สไตล์ว่า และมันส่งผลอย่างไรบ้างต่อคริสตจักร บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณคน

3 ปัจจัยสำคัญที่โบสถ์ดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้

สถิติต่างๆ บ่งชี้ว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าโบสถ์ และดูเหมือนว่าหลายคริสตจักรพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยรูปแบบการนมัสการ ตัวอาคารที่ดี งบประมาณที่สูง หรือรูปแบบโปรแกรมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ แต่คำถามคือ นั่นคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการจากคริสตจักรจริงๆ หรือ