Tag: การสร้างสาวก

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 การเปลี่ยนแปลงที่ควรต้องเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคนี้

ใกล้กลับมาเปิดประเทศ เปิดคริสตจักรอีกครั้ง หลายคริสตจักรคงได้เรียนรู้จากโควิดว่า เราจะรับมือ ปรับตัว และใช้ประโยชน์จากการ disrupt นี้ได้อย่างไร และนี่คืออย่างน้อย 7 สิ่งที่คริสตจักรควรปรับเปลี่ยนให้เร็วที่สุด

มรดกจากครอบครัวรูธถึงดาวิด

“จะดูว่าสร้างคนได้จริง อย่าดูแค่รุ่นที่สอง แต่ให้ดูรุ่นที่สาม”
ถ้าจะหาเหตุผลว่า ทำไมกษัตริย์ดาวิดถึงมีชีวิตที่ดี เรื่องราวชีวิตของรูธและครอบครัว อาจพาเราไปพบความเชื่อมโยงนั้นได้อย่างน่าสนใจ

5 แง่มุมสำคัญที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้น โดย ศจ.เอ็ดมันด์ ชาน

นี่ไม่ใช่ ปัญหาของคริสตจักร เพราะปัญหาที่แท้จริง คือ ปัญหาของคน และหากมองลึกลงไปอีก คุณจะพบว่า ...

Center-out Leadership: กรอบความคิดใหม่ของการเป็นผู้นำคริสตจักร

ในบทความก่อนหน้า เราได้พูดถึง 2 หลุมพรางของการเป็นผู้นำ คือการเป็นผู้นำแบบ Top-down ผู้นำแบบลำดับขั้น ...