Tag: การสอน

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับลูก

ในช่วงที่ผู้ใหญ่ WFH และเด็กเรียนออนไลน์ หลายครอบครัวต้องอยู่ตัวติดกับลูกตลอด ดังนั้นหากพ่อแม่มองว่านี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้หันมาใส่ใจลูก รับฟัง คอยให้คำแนะนำ รวมถึงเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดี เชื่อว่า ปี 2021 นี้อาจกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์ดีๆ สำหรับครอบครัวก็เป็นได้

คุณจะอธิบาย “ตรีเอกานุภาพ” ให้เด็กๆ เข้าใจได้ยังไง?

ครั้งหนึ่งผมเคยมีเพื่อนนักข่าวอีเมลมาถามว่า “เราจะอธิบายแนวคิดเรื่องตรีเอกานุภาพให้ลูกๆ ...

จงวางแก้วนั้นลง

ขณะที่ครูกำลังสอนนักเรียนของเขาในหัวข้อการจัดการกับแรงกดดันและความเครียด ครูได้หยิบแก้วน้ำใบหนึ่งขึ้นมาและถามนักเรียนว่า ...