Tag: การอธิษฐาน

6 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พูดคุยกับพระเจ้า

การพูดคุยกับมนุษย์เพื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่การพูดคุยกับพระเจ้าเพื่อมนุษย์นั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่า Talking ...

เสียงอธิษฐานของเด็กชาย

เด็กชาย 2 พี่น้อง ใช้เวลาก่อนนอนค่ำคืนวันหนึ่ง อธิษฐานร่วมกับคุณตาคุณยาย เด็กคนน้องก็อธิษฐานตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่า ...

เชื่อแล้วหาย

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์โดยแพทยสภาของประเทศอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า แพทย์จำนวน 99% เชื่อว่าการมีความเชื่อนั้นจะส่งผลต่อการเยียวยารักษาโรค ...

อธิษฐาน เพื่อเปลี่ยน

นักวิจัยที่ศูนย์วิจัยความคิดเห็นแห่งชาติ (The National Opinion Research Center) มหาวิทยาลับชิคาโก สหรัฐอเมริกา ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเห็นแก่ผู้อื่นของชาวอเมริกันในปัจจุบัน ...