Tag: การอยู่ร่วมกัน

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

It’s a Mad Mad World โลกบ้าๆ บอๆ

วันหนึ่ง ผู้ดูแลที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์มาหลายปี มาถามเราว่า “ระหว่างคนไข้กับเรา มีแค่อย่างเดียวที่แตกต่างกัน รู้ไหมว่ามันคืออะไร”

เธอจะไปก็ต้องไป…แต่ฉันคงทำได้เท่านี้

เคยได้ยินไหมกับคำว่า “เพื่อนกัน ไปไหนไปกัน” “ถ้าไม่มา ไม่ใช่เพื่อน” “ใจป่าวๆ ถ้าใจๆ ก็ตามมา” เคยสังเกตไหมว่า คนที่พูดคำพูดเหล่านี้มักจะมีเพื่อนล้อมรอบเสมอๆ