Tag: การอุทิศ

8 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

อธิษฐาน เพื่อเปลี่ยน

นักวิจัยที่ศูนย์วิจัยความคิดเห็นแห่งชาติ (The National Opinion Research Center) มหาวิทยาลับชิคาโก สหรัฐอเมริกา ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเห็นแก่ผู้อื่นของชาวอเมริกันในปัจจุบัน ...

กษัตริย์ผู้เชื่อฟัง

ในศตวรรษที่ 11 กษัตริย์เฮนรี่ที่ 3 แห่งบาวาเรีย ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตในพระราชวัง และรู้สึกกดดันพระทัยกับการดำรงตำแหน่งที่สูงศักดิ์ในบทบาทพระราชา กษัตริย์เฮนรี่ที่ ...

มั่นคงแม้สูญเสีย

ในเดือนมกราคม ปี 1999 ที่ผ่านมา ได้เกิดโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์ข่มเหงคริสเตียนจนถึงแก่ความตายที่ประเทศอินเดีย ...

ก่อนจะฟังคำพยานที่เป็นคำพูด

ระหว่างสงครามกลางเมืองของประเทศอเมริกา แชปเพลน (Chaplain) คริสเตียนผู้รักพระเจ้าคนหนึ่ง ได้อาสาตัวไปช่วยรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสงคราม ครั้งหนึ่งเขาพบทหารที่บาดเจ็บ ...

เหตุที่พระเจ้าต้องลงมารับสภาพมนุษย์?

ชายคนหนึ่งได้ปฏิเสธคำเชิญชวนจากภรรยาให้ไปร่วมรอบนมัสการในเทศกาลคริสตมาส เขาพูดว่า “พระเยซูจะเป็นพระเจ้าที่ลงมารับสภาพมนุษย์ได้อย่างไรมันช่างน่าขัน และไร้เหตุผลสิ้นดี”