Tag: การเชื่อฟังคำสั่ง

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จงเปิดใจและตอบสนอง

ครั้งหนึ่ง พอล รีดเดอร์ ได้พูดคุยเรื่องราวของพระเยซูกับนายธนาคารผู้หนึ่งในนิวยอร์ค แต่นายธนาคารได้ตอบปฏิเสธว่า “ผมยุ่งมาก ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องศาสนาหรอก”