Tag: การเดินทาง

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ขนอะไรมาในตะกร้า

ชายคนหนึ่งเดินทางข้ามชายแดนทุกวันโดยเข็นรถจักรยานขนข้าวสารข้ามผ่านไป เจ้าหน้าที่ชายแดนสงสัยว่าเขาจะแอบลักลอบขนสินค้าไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน ...