Tag: การเทศนา

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เทศนาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

คู่มือเล่มล่าสุดสำหรับการสอนและการเทศนาเรื่องราวของพระเจ้า ซึ่งครอบคลุมแปดเหตุการณ์หลักในพระคัมภีร์ ทั้งชี้ให้เห็นความสอดคล้องของเรื่องราวในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม