Tag: การเปลี่ยนแปลง

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 การเปลี่ยนแปลงที่ควรต้องเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคนี้

ใกล้กลับมาเปิดประเทศ เปิดคริสตจักรอีกครั้ง หลายคริสตจักรคงได้เรียนรู้จากโควิดว่า เราจะรับมือ ปรับตัว และใช้ประโยชน์จากการ disrupt นี้ได้อย่างไร และนี่คืออย่างน้อย 7 สิ่งที่คริสตจักรควรปรับเปลี่ยนให้เร็วที่สุด

5 ความท้าทายที่คริสตจักรต้องปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้คนภายนอก

จะเกิดอะไรขึ้นหากคริสตจักรวิ่งตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ เราพบปรากฏการณ์นี้ในหลายคริสตจักรในต่างประเทศ จนสูญเสียพลังที่มีผลต่อสังคมไปในที่สุด และนี่คือความท้าทายของคริสตจักรไทยด้วยเช่นกันที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

คำพยาน คุณรชต ตินตะโมระ (เบียร์) “จากนักเลงหัวไม้ สู่การกลับใจใหม่ในพระเยซูคริสต์”

จากเด็กเกเร นักเลงหัวไม้ คนที่ใช้แต่ความรุนแรงแก้ปัญหา สู่การกลับใจใหม่ในพระเยซูคริสต์

ภาพที่ถูกแทนที่

“ในช่วงท้ายของชีวิตของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เขาได้ถอดรูปภาพวาดของไอแซค นิวตันและแม็กเวลล์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จออกจากผนังห้องของเขา
เขาแทนที่รูปเหล่านั้นด้วยรูปภาพของคานธี และชไวท์เซอร์ “