Tag: การเสแสร้ง

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เบื้องหลังของ ฮิตเลอร์

เบื้องหน้าเบื้องหลังของชายที่ชื่อว่า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้พยายามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิวให้หมดสิ้น

อ๋อเหรอคะ

บนเครื่องบินโดยสาร สาวเปรี้ยวคนหนึ่งแต่งตัวไฮโซใส่เพชรทองมากมาย ได้พูดคุยกับสาวเรียบร้อยอีกคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวเรียบง่าย สาวเปรี้ยว ...