Tag: การเห็นคุณค่า

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียม และเคธ มิดเดิลตันแห่งราชวงศ์อังกฤษ

พิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียม และเคท มิดเดิลตันแห่งราชวงศ์อังกฤษ นับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ...

ไม่ฉีดยาชา..ก็ถอนฟันได้

“ทันตแพทย์เทอรี่ สเปคคารอเทลลี่ ได้เล่าถึงคนไข้ผู้หนึ่งที่มักจะมาทำฟันสายเป็นประจำ
ครั้งหนึ่ง คนไข้ผู้นี้โทรมาหาเขาเพื่อตกลงเวลานัดหมายถอนฟัน “