Tag: การแก้ปัญหา

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การตัดสินใจ

สมมุติว่าในวันหนึ่งขณะที่เราขับรถสปอรต์สุดหรู ขณะนั้นฝนตกแรงมาก เราเหลือบไปเห็นคน 3 คนที่กำลังติดฝน คนแรกเป็นหมอที่เคยรักษาโรคหัวใจของเราเป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อเรามาก คนที่สองเป็นคนที่ป่วยมากต้องการไปโรงพยาบาลด่วน และคนที่สามเป็นคนที่เราประทับใจและอยากคุยด้วยมาก แต่รถของเราจุคนได้อีกแค่ ...