Tag: การแพทย์

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 2

บอกเล่าเรื่องราว จุดเริ่มต้นของการเป็นแพทย์มิชชันนารีจากนิวยอร์กสู่บางกอกของหมอบรัดเลย์ ผู้มีคุณูปการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ ผู้ริเริ่มการผ่าตัด การปลูกฝี การผดุงครรภ์ และอีกมากมายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 1

ปฐมบทเรื่องราวของแพทย์มิชชันนารีชาวอเมริกันที่ศรัทธาในพระเจ้า ‘แดน บีช บรัดเลย์’ ผู้สร้างคุณูปการมากมายให้แก่สังคมไทย แต่กลับเลือนหายไปจากหัวใจคนไทยในปัจจุบัน

หญิงตาบอดกลับมองเห็น

โรส ครอว์ฟอร์ด (Rose Crawford) หญิงชราผู้ทนทุกข์เพราะตาบอดมากกว่า 50 ปี ในที่สุด เธอก็ได้รับการรักษาจากศัลยแพทย์จนกลับมามองเห็นได้ ...

เชื่อแล้วหาย

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์โดยแพทยสภาของประเทศอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า แพทย์จำนวน 99% เชื่อว่าการมีความเชื่อนั้นจะส่งผลต่อการเยียวยารักษาโรค ...