Tag: การใช้ชีวิต

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สงครามนี้เป็นของใคร

ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องท้าทายมากมายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต เหมือนกำลังสู้รบอยู่ในสงคราม แต่หากคุณรู้จักแยกแยะว่า สงครามที่คุณรบอยู่นี้เป็นสงครามแบบไหน เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ใช่ประเด็น แต่คุณจะเรียนรู้ว่าจะชนะอย่างไรต่างหาก

คุณพร้อมสำหรับกำไรจากสวรรค์แล้วหรือยัง?

“การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ความหมายอย่างไรต่อชีวิตคุณ

การเมือง เรื่องที่ขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ

“หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย” เป็นมากกว่าเลือกตั้ง คือระบอบจะต้องเอื้อให้เกิดการมองทุกคนเท่าเทียมกัน เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน ต้องแบ่งแยกอำนาจ ไม่รวมอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการไว้ที่กลุ่มเดียว เปิดเผยนำเรื่องมาสื่อให้โปร่งใสไม่ปิดกั้น เพื่อให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ เป็นอุดมคติที่ต้องช่วยกันผลักดันให้ไปให้ถึง

ชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

คริสเตียนหลายคนยังมีแนวคิดเดิมติดตัว และสะท้อนออกมาเป็น “การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในทางพระเจ้า” อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้