Tag: การให้อภัย

7 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดครั้งคูณ

การสอนเรื่องการให้อภัยนั้นไม่ยาก แต่การที่จะทำตามที่พระเยซูสอนเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย คริสเตียนมักสอนเรื่องการให้อภัยในมุมของความรักและความอดทนอดกลั้น ...

Password เข้าสวรรค์

มีเรื่องเล่าสมมติว่า ผู้หญิงคนหนึ่งป่วยหนักและเสียชีวิต แล้วเธอก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ ยืนอยู่ตรงประตูประดับมุกสวยงามต่อหน้าเปโตร เธออุทานด้วยความตื่นเต้น ...

“โอเนสิมัส” จากคนบาป สู่ ศิษยาภิบาล

คุณคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับทาสของฟีเลโมน ที่ชื่อ โอเนสิมัส ที่เป็นคนหัวขโมย และถูกจับได้ จนเปาโลต้องขอร้องให้ทุกคนให้อภัยเขา แม้พระคัมภีร์จะไม่ได้บอกเรื่องราวชีวิตต่อจากนั้นของโอเนสิมัสว่าเป็นอย่างไร แต่มีบันทึกจากปิตาจารย์ ที่ชื่อ อิกเนเซียส เกี่ยวกับชายคนนี้ ที่คุณจะคาดไม่ถึง

การไม่ให้อภัยมีผลอย่างไรต่อสมองของเรา

เหตุผลหนึ่งที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานเผื่อศัตรู ก็เพราะว่าการไม่ให้อภัยนั้น มันทำร้ายร่างกายและจิตใจเราอย่างคาดไม่ถึง

หยุดมองความบาปเป็นเรื่องเล่น

ถ้าเริ่มรู้สึกว่าความบาปไม่ใช่เรื่องใหญ่ เริ่มมองข้ามและประนีประนอมกับมาตรฐานของพระเจ้า บทความเสนอแนะให้อิสยาห์ 53 เป็นเครื่องเตือนใจ เป็นระฆังที่เคาะให้คุณตื่นจากความหลับใหลฝ่ายวิญญาณ

การให้อภัยที่แท้จริง

ครั้งหนึ่ง โธมัส แอลวา เอดิสัน กำลังทำงานอย่างหนักในการประดิษฐ์ หลอดไฟ และ เขาต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากตลอด ...