Tag: กำลังจากพระเจ้า

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — บลู เอลิกา พลอยอัมพร —

1. พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราเสมอ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ทุกสิ่งจะเกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระองค์เสมอ ...

สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น” ลูกา ...

บทเพลงยามท้อแท้

ศิษยาภิบาลชาวเยอรมันท่านหนึ่ง ชื่อว่า พอล เกอร์ฮาร์ท (Paul Gerhardt) ต้องพาครอบครัวหนีภัยสงครามที่กินเวลาถึง ...