Tag: ของประทาน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ความแตกต่างของ “การเจิม” vs “ความสามารถ”

ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปิน ครีเอทีฟ นักดนตรี พวกใช้จินตนาการ นักลงทุน ผู้บุกเบิก คุณครู ไม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นคืออะไร ...