Tag: ขอโทษ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พลังคำขอโทษ

มีคำพูดง่ายๆ หลายคำที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ไว้ แต่บางครั้งกลับยากที่จะพูดออกมา บทความนี้อาจคุณให้เราลดทิฐิ วางความหยิ่ง และกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานที่สุด คือ กล้ายอมรับความผิด และแสดงออกด้วยคำขอโทษอย่างจริงใจ