Tag: ข่าวประเสริฐ

29 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ประกาศพระวจนะ…ทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส

เมื่อเรารักพระเจ้า เราจะไม่ละเลยการประกาศข่าวประเสริฐ แต่จะมองหา “โอกาส” ที่เหมาะสม แม้ในสถานการณ์ร้ายอย่างโควิด เราเห็นหลายคริสตจักรใช้โอกาสนี้ เพื่อแสดงความรัก เพื่อช่วยเหลือผู้คน และเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ในบทความนี้ อ.สมใจได้จำแนก 4 รูปแบบการประกาศที่พบเห็นในพันธสัญญาใหม่

การสื่อความหมายของข่าวประเสริฐ (How to Evangelize)

ในอาณาจักรของพระเจ้า หรือท่ามกลางคริสตจักร บุคคลที่เป็นพี่ก็คือบุคคลที่บังเกิดใหม่ก่อนน้อง ...

แบ่งปันพระคริสต์แก่ชาวมุสลิม

แบ่งปันพระคริสต์แก่ชาวมุสลิมเป็นคำพยานของอาจารย์ดุสิต ลาวพันธ์กล่าวถึงเรื่องยากมากที่จะไปเป็นพยานให้เขาฟังไม่เคยมีเป้าหมายที่จะนำมุสลิมสักคนหนึ่งมาถึงความรอด   อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม ...

การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง

การประกาศพระกิตติคุณมีวิธีการมากมาย โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้คนที่เราประกาศนั้นเข้าใจพระกิตติคุณดียิ่งขึ้น ...

รู้จักพระเจ้าผ่านบทเรียนออนไลน์

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มสนใจเรื่องพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนแล้ว คุณก็สามารถที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและเติบโตกับพระองค์ ผ่านทางคลิปวีดีโอและการพูดคุยกับพี่เลี้ยง และคุณยังจะได้เพื่อนใหม่ด้วย

อาชญากรรมของคริสเตียน

อาชญากรรมคริสเตียนเล่มนี้ จะช่วยให้เราทั้งหลายได้สำนึกว่า อาชญากรรมที่อุกฉกรรจ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ...

หลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียน (HOW TO PREACH THE GOSPEL)

หนังสือหลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยให้หลาย ๆ คน รู้จักวิธีการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ...

ข่าวดี นั้นช่างดีจริงๆ!

ข่าวดี คือแก่นแท้ของวันคริสต์มาส และข่าวดีไม่ควรหยุดที่ตัวคุณ ควรบอกต่อ เพราะ “ข่าวดีจะเป็นข่าวดีก็ต่อเมื่อมันไปถึงคนที่ต้องการได้ทันเวลา” อย่าปล่อยให้ข่าวดีหมดอายุ

ฮัดสัน เทเลอร์ เคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณ

อะไรเป็นเคล็ดลับในชีวิตของชายผู้นี้ที่ทำให้ชีวิตเขาเพียงคนเดียวส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนนานถึงเพียงนี้

จำเป็นที่เราต้องเป็นเหมือนงูและนกพิราบในทุกเรื่อง?

เมื่อพระเยซูสอนว่า “จงฉลาดเหมือนงู และไม่มีพิษภัยเหมือนนกพิราบ” คุณจำเป็นต้องเข้าใจบริบทของคำสอนนี้ด้วย เพื่อคุณจะไม่สับสนและใช้ความฉลาดแบบงูได้อย่างถูกต้องในชีวิตจริง

7 วิธีรับมือเวลาอธิษฐานแล้วชอบใจลอย

อาการใจลอยหรือจิตใจวอกแวกเวลาอธิษฐานนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญ บทความนี้ให้แนวทางปฏิบัติ 7 วิธีที่ช่วยให้เราต่อสู้และควบคุมความใจลอยเพื่อเราจะลงลึกและจดจ่อกับการอธิษฐานได้มากขึ้น

การฟื้นฟูจากเยรูซาเล็มสู่สุดปลายแผ่นดินโลก

คริสตจักรที่เยรูซาเล็ม จาก 120 คนในวันเพนเทคอส หลังจากนั้นก็มีคนมากลับใจครั้งละมากๆ 3,000 คน และ ...

คุณอาจเป็นบันไดขั้นสุดท้าย

ไม่มีกิจกรรมไหนทำไปแล้วจะสูญเปล่า แต่ล้วนเป็นขั้นบันไดให้เข้าใกล้ความจริงทีละเล็กทีละน้อย เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่ค่อยๆประกอบให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่ค่อยๆละลายหินที่แข็งกระด้างอย่างต่อเนื่อง ความอดทน ความสม่ำเสมอ และความรัก เท่านั้นที่จะสามารถนำพาชีวิตของคนๆนึงให้เข้าใกล้ และรู้จักความรักของพระเจ้าในวันใดวันหนึ่ง

การเผชิญกับวันที่วิธีการประกาศเปลี่ยนไป

ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหน สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเนื้อหาไปเลยคือ “ข่าวประเสริฐ” และสิ่งที่ตามมาคือ “หัวใจ” ที่รักคน เป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้รับความรอด ถ้าทั้ง 2 อย่างโคจรมาเจอกันเมื่อไรนั่นย่อมเป็นสะพานทำให้พา “ความรอด” ไปสู่คนอันมากมาย และเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

วิเคราะห์ระดับการแสวงหาพระเจ้าด้วย เองเกิล สเกล (Engel Scale)

เองเกิล สเกล (Engel Scale) คือหนึ่งในวิธีวิเคราะห์พฤติกรรมความคิดของ “ผู้สนใจ” ว่ามีระดับความเข้าใจและความเชื่อมากน้อยแค่ไหน โดยสรุปออกมาเป็นตัวเลข จึงช่วยทำให้เราเข้าใจคนๆ นั้นได้มากขึ้น

Object vs Subject

มาเรียนรู้และเข้าใจการมองสิ่งต่างๆ ด้วยหลัก OBJECT & SUBJECT และเมื่อคุณเริ่มแยกแยะ 2 สิ่งนี้ได้แม่นและคล่อง เมื่อนั้นชีวิตสุขขึ้น เพื่อนมากขึ้น ท้ายบทความมีคำถามให้ลองฝึกฝนกัน

กำลังสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อย

เชื่อไหมว่า พลังแห่งข่าวประเสริฐ สามารถรับมือความเหน็ดเหนื่อยของเราได้ โดยเกี่ยวข้องกับ 3 คำนี้ “ปลดปล่อย” “เสริมกำลัง” และ “ให้ความหวังใจ”

ข่าวประเสริฐ​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า

แกะรอยต้นกำเนิดของคำว่า “ข่าวประเสริฐ” และเรื่องราวของพระคัมภีร์เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระเยซูและการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าของพระองค์ พระเยซูได้นำกฎและการครอบครองของพระเจ้ามาสู่โลกนี้ในทางที่ดูกลับตาลปัตร ซึ่งเป็นข่าวดีที่สุดที่คุณสามารถรับไว้ได้

Creation To Christ จากการทรงสร้างจนถึงพระเยซูคริสต์

จากการทรงสร้างจนถึงพระเยซูคริสต์ เป็นเรื่องราวของการไถ่ของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ เริ่มต้นจากปฐมกาลและนำเราไปสู่ชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และจบด้วยการเรียกให้เรากลับไปหาพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา

การฟื้นฟูในประเทศจีน

มีอย่างน้อย 3 เหตุผลที่ทำให้คริสตจักรในประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 1) สภาพสูญญากาศของความศรัทธา ...

ที่สุดในการหลอกมนุษย์

มารและสมุนของมันกำลังประชุมเพื่อหาหนทางให้มนุษย์ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซู
มารตนหนึ่งกล่าวว่า “ให้เราไปหลอกมนุษย์กันดีกว่าว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า”