Tag: ข่าว

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำยังไงเมื่อเครียดจากข่าวการเมือง

ความวุ่นวายของการเมืองไทย เป็น 1 ในเรื่องที่สร้างความตึงเครียดให้กับคริสเตียน โดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจความเป็นไปของบ้านเมือง และเพื่อบรรเทาจิตใจให้ผ่อนคลายลง เราจึงขอแนะนำแนวทางง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคข่าวสารในแต่ละวัน