Tag: ข้อรอคอยพระองค์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ข้ารอคอยพระองค์ – Remind

"การรอคอย" ในบางครั้งการรอคอย อาจจะดูเหมือนยาวนาน มองไม่เห็นทาง ไม่มีจุดหมาย การรอคอยในโลกใบนี้อาจดูเหมือนหลายครั้งเป็นไปไม่ได้ แต่การรอคอยพระเจ้าเราจะได้พบกับความรัก ...