Tag: คนรุ่นต่อไป

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

5 ความท้าทายที่คริสตจักรต้องปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้คนภายนอก

จะเกิดอะไรขึ้นหากคริสตจักรวิ่งตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ เราพบปรากฏการณ์นี้ในหลายคริสตจักรในต่างประเทศ จนสูญเสียพลังที่มีผลต่อสังคมไปในที่สุด และนี่คือความท้าทายของคริสตจักรไทยด้วยเช่นกันที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

มรดกจากครอบครัวรูธถึงดาวิด

“จะดูว่าสร้างคนได้จริง อย่าดูแค่รุ่นที่สอง แต่ให้ดูรุ่นที่สาม”
ถ้าจะหาเหตุผลว่า ทำไมกษัตริย์ดาวิดถึงมีชีวิตที่ดี เรื่องราวชีวิตของรูธและครอบครัว อาจพาเราไปพบความเชื่อมโยงนั้นได้อย่างน่าสนใจ