Tag: คนรุ่นใหม่

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

5 ความท้าทายที่คริสตจักรต้องปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้คนภายนอก

จะเกิดอะไรขึ้นหากคริสตจักรวิ่งตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ เราพบปรากฏการณ์นี้ในหลายคริสตจักรในต่างประเทศ จนสูญเสียพลังที่มีผลต่อสังคมไปในที่สุด และนี่คือความท้าทายของคริสตจักรไทยด้วยเช่นกันที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

3 ปัจจัยสำคัญที่โบสถ์ดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้

สถิติต่างๆ บ่งชี้ว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าโบสถ์ และดูเหมือนว่าหลายคริสตจักรพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยรูปแบบการนมัสการ ตัวอาคารที่ดี งบประมาณที่สูง หรือรูปแบบโปรแกรมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ แต่คำถามคือ นั่นคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการจากคริสตจักรจริงๆ หรือ