Tag: คริสตจักรเด็ก

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับลูก

ในช่วงที่ผู้ใหญ่ WFH และเด็กเรียนออนไลน์ หลายครอบครัวต้องอยู่ตัวติดกับลูกตลอด ดังนั้นหากพ่อแม่มองว่านี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้หันมาใส่ใจลูก รับฟัง คอยให้คำแนะนำ รวมถึงเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดี เชื่อว่า ปี 2021 นี้อาจกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์ดีๆ สำหรับครอบครัวก็เป็นได้

เด็กติดเกม vs พ่อแม่คริสเตียน

เมื่อเด็กที่ชอบการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ สงสัยว่าทำไมผู้ใหญ่มองเกมไม่ดีตลอดเวลา ต้องเจอกับพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกว่าลูกจะติดเกมเกินไปไหม กลัวว่าลูกจะเสียการเรียน เสียการงาน และกลัวว่าจิตวิญญาณของลูกจะเริ่มห่างไกลจากพระเจ้า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวงการเกมมากขึ้น และเปิดมุมมองว่า วงการเกมจะมีส่วนในการช่วยประกาศเรื่องราวพระเจ้าได้อย่างไร

เปิดวาร์ปอนาคตคริสตจักรในอีก 10 ปีข้างหน้า

น่าสนใจว่า “เทรนด์คริสตจักร อีก 10 ปีข้างหน้า” จะเป็นอย่างไร? บทความนี้คาดการณ์อนาคตหน้าตาคริสตจักรฝั่งอเมริกาไว้ แต่กระแสโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้ คริสตจักรไทยคงต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน