Tag: คริสตจักร

26 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 การเปลี่ยนแปลงที่ควรต้องเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคนี้

ใกล้กลับมาเปิดประเทศ เปิดคริสตจักรอีกครั้ง หลายคริสตจักรคงได้เรียนรู้จากโควิดว่า เราจะรับมือ ปรับตัว และใช้ประโยชน์จากการ disrupt นี้ได้อย่างไร และนี่คืออย่างน้อย 7 สิ่งที่คริสตจักรควรปรับเปลี่ยนให้เร็วที่สุด

5 ความท้าทายที่คริสตจักรต้องปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้คนภายนอก

จะเกิดอะไรขึ้นหากคริสตจักรวิ่งตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ เราพบปรากฏการณ์นี้ในหลายคริสตจักรในต่างประเทศ จนสูญเสียพลังที่มีผลต่อสังคมไปในที่สุด และนี่คือความท้าทายของคริสตจักรไทยด้วยเช่นกันที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

“เราต้องการกันและกันในงานรับใช้…”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องการกันและกันไม่อย่างนั้นงานไม่เสร็จแน่นอน เหมือนอย่างที่คนสี่คนหามคนง่อยเพื่อจะไปรักษาที่องค์พระเยซูแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าผู้คนเต็มไปหมด ...

หลักศิษยาภิบาล

งานสำคัญในคริสตจักรมีอย่างน้อยสองประการ คือ หนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่ สอง ...

หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ เล่ม 7 วิธีที่จะช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว ...

หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ เล่ม 9 วิธีอธิษฐาน

ท่านเคยคิดไหมว่า ขณะที่ท่านกำลังคุกเข่าลงอธิษฐานอยู่นั้น พระเจ้าประทานสิทธิให้แก่ท่านในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ ...

แบ๊บติสต์คือใคร

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาการสัมมนาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปีการสถาปนา โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ หัวข้อ ...

รู้จักพระเจ้า

สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเสมอไป เพราะเราสัมผัสสิ่งนั้นได้ด้วยสัมผัสอื่นหรือดูจากผลของสิ่งนั้น ...

การสื่อพระกิตติคุณด้วยการแสดง

การประกาศพระกิตติคุณมีวิธีการมากมาย โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้คนที่เราประกาศนั้นเข้าใจพระกิตติคุณดียิ่งขึ้น ...

อาชญากรรมของคริสเตียน

อาชญากรรมคริสเตียนเล่มนี้ จะช่วยให้เราทั้งหลายได้สำนึกว่า อาชญากรรมที่อุกฉกรรจ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ...

นำกลุ่มย่อยในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างไร

การนำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มย่อย เป็นการแนะนำวิธีขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติเริ่มต้น เพื่อที่จะช่วยท่านให้ประสบความสำเร็จในการนำกลุ่มย่อยในคริสตจักร ...

คำบรรยาย การเพิ่มพูนคริสตจักร

คำบรรยายที่บรรจุลงในหนังสือเล่มนี้ คือเหมาะสำหรับศิษยาภิบาลที่กำลังกระทำงานเต็มเวลาในคริสตจักร ...

คู่มือการอบรม พี่เลี้ยงและสื่อคริสตจักร

จุดประสงค์ของหลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงและสื่อคริสตจักรของหลุยส์ พาเลาและพันธกิจในการประกาศ ...

การขยายคริสตจักร

เป็นคำบรรยายผลสรุปของการสัมมนาเรื่อง การขยายคริสตจักร ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจักรแห่งในประเทศไทย ...

เปิดวาร์ปอนาคตคริสตจักรในอีก 10 ปีข้างหน้า

น่าสนใจว่า “เทรนด์คริสตจักร อีก 10 ปีข้างหน้า” จะเป็นอย่างไร? บทความนี้คาดการณ์อนาคตหน้าตาคริสตจักรฝั่งอเมริกาไว้ แต่กระแสโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้ คริสตจักรไทยคงต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน

5 แง่มุมสำคัญที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้น โดย ศจ.เอ็ดมันด์ ชาน

นี่ไม่ใช่ ปัญหาของคริสตจักร เพราะปัญหาที่แท้จริง คือ ปัญหาของคน และหากมองลึกลงไปอีก คุณจะพบว่า ...

ข้อแนะนำภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมเปิดรอบนมัสการ ในช่วงสถานการณ์โควิด (กปท.)

ในขณะนี้สถานการณ์เรื่องไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทางภาครัฐผ่อนปรนให้ทางศาสนสถานสามารถเปิดดำเนินการได้ ...

ผู้นำ 3 สไตล์ในการดูแลคริสตจักร

สไตล์ของการเป็นผู้นำ กำหนดความเป็นไปของคริสตจักรได้ เราจะเห็นความแตกต่างผู้นำ 3 สไตล์ว่า และมันส่งผลอย่างไรบ้างต่อคริสตจักร บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณคน

3 ปัจจัยสำคัญที่โบสถ์ดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้

สถิติต่างๆ บ่งชี้ว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้าโบสถ์ และดูเหมือนว่าหลายคริสตจักรพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยรูปแบบการนมัสการ ตัวอาคารที่ดี งบประมาณที่สูง หรือรูปแบบโปรแกรมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ แต่คำถามคือ นั่นคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการจากคริสตจักรจริงๆ หรือ

คริสตจักรต่อจักรวรรดินาซี

ไอน์สไตน์ เกิดในครอบครัวชาวยิวซึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนในยุโรป และประสบกับเหตุการณ์การทำร้ายผู้คนของนาซีด้วยตนเอง เขาได้กล่าวว่า ...

หลักการมอบหมายงานตามคำสอนในพระคัมภีร์

หลายคนเข้าใจว่าพระคัมภีร์เป็นเอกสารโบราณที่บรรจุคำสอนทางศาสนา หรือเป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่ใช้สำหรับอ่านประกอบเพื่ออ้างอิงเท่านั้น ...

ชัยชนะที่แท้จริงของคริสตจักร

จากเกาะซิซีลี ดินแดนแห่งข่าวประเสริฐในยุดเปาโล สู่ดินแดนที่นับถือศาสนาแต่เปลือกนอก ในหนังก็อดฟาเธอร์ อะไรทำให้ความเชื่อถึงตกต่ำลงได้ขนาดนี้? และชัยชนะที่แท้จริงสำหรับคริสตจักรควรเป็นอย่างไร?