Tag: ความคาดหวัง

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

The12 EP-11 พี่อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา

โลกโฟกัสในสิ่งที่เราทำ มากกว่าสิ่งที่เราเป็น และคาดหวังว่าเราทำอะไร และสิ่งนั้นทำให้เขาพอใจไหม แต่ความพอใจของพระเจ้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ หรือสิ่งที่เราทำ แต่พระองค์สนใจในสิ่งที่เราเป็น