Tag: ความชอบธรรม

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พระเยซูไม่ได้ทำตัวน่ารักกับทุกคน คุณเองก็ไม่ควรเป็นแบบนั้น

ภาพลักษณ์พระเยซูในหัวเรา มักเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” มากกว่า “สิงห์แห่งยูดาห์” จึงมักทำให้เราเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนนิสัยดี พูดดี ทำตัวดีกับทุกคนเสมอ …เราจำเป็นต้องเช็คตัวเองว่า เห็นภาพต้นแบบพระเยซูถูกต้องชัดเจนหรือไม่ เพื่อสำเนาชีวิตที่เราถ่ายจะได้ตรงเป๊ะ!!