Tag: ความซื่อตรง

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การลงทุนเพื่อสัมพันธภาพ

สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรลงทุนลงแรงด้วยกันในสัมพันธภาพที่มีต่อกัน ก็คือ "เวลา" "การสนทนา" "ความเข้าใจ" "ความซื่อตรงจริงใจ!"   คำคม:  ...

บุคลิกภาพ ตำแหน่ง และความซื่อตรงภายใน

หากชีวิตเราไม่ได้ระมัดระวังโดยให้เรื่องภายนอก (บุคลิกภาพ ตำแหน่ง) นำหน้าเรื่องภายใน (ความซื่อตรง) เมื่อเราพยายามสร้างฉากหน้า โดยปราศจากฉากหลังที่เป็นรากฐานภายใน ท้ายที่สุดชีวิตเราจะพบปัญหาใหญ่หลวง