Tag: ความทรงจำ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

กลิ่นแห่งชีวิต ความทรงจำที่พอพระทัย (Advertorial)

ในบรรดาประสาทสัมผัสทั้งห้า สิ่งใดทำให้คุณย้อนนึกถึงความทรงจำได้ชัดเจนที่สุด? สำหรับผมแล้วการได้ ...