Tag: ความปรารถนา

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

วิธีจัดการความปรารถนาของตัวเอง เพื่อเติบโตขึ้นในพระเยซู

เราทุกคนมีความต้องการ แต่น้อยคนที่จัดการความต้องการของตัวเองได้อย่างถูกต้อง

ยิ่งอยู่ในโหมดการรับใช้พระเจ้า เราเลือกจะ “ปฏิเสธ” ความปรารถนาตัวเองทิ้ง เพื่อโฟกัสการตอบสนองความต้องการของผู้อื่นแทนหรือไม่

หรือเลือกจะ “เต็มเติม” ทุกความต้องการเหล่านั้นเพราะมองว่านี่เป็นสิทธิพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ของเรา

คำถามคือ พระเจ้าสอนให้เราจัดการกับความปรารถนาหรือความต้องการของตัวเองอย่างไร? 
บทความนี้ช่วยคุณตอบคำถามที่ค้างคาใจนี้ได้

การเปลี่ยนความปรารถนาส่วนลึก

ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เทปลดความอ้วน เทปนี้ถูกบันทึกเสียงในคลื่นความถี่ที่หูไม่ได้ยิน ...