Tag: ความยุติธรรม

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำไมคนดีที่ไม่เชื่อพระเจ้าจึงตกนรก?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ทำไมพระเจ้าสั่งให้ชาวอิสราเอลกวาดล้างเด็กชาวคานาอัน?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ผู้ช่วยให้รอดและผู้พิพากษา

โด แวน เอสเซน เล่าเรื่องเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งว่า มีเด็กชายคนหนึ่งติดไปกับรถม้าที่กำลังแตกตื่น ...

ความเมตตา

ครั้งหนึ่งระหว่างการพิพากษา กษัตริย์นโปเลียน ได้รับการอ้อนวอนขอความเมตตาจากมารดาผู้ต้องการช่วยเหลือบุตรที่ต้องโทษ กษัตริย์นโปเลียนกล่าวว่า ...