Tag: ความรักชาติ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ก่อนจะฟังคำพยานที่เป็นคำพูด

ระหว่างสงครามกลางเมืองของประเทศอเมริกา แชปเพลน (Chaplain) คริสเตียนผู้รักพระเจ้าคนหนึ่ง ได้อาสาตัวไปช่วยรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสงคราม ครั้งหนึ่งเขาพบทหารที่บาดเจ็บ ...