Tag: ความศรัทธา

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การฟื้นฟูในประเทศจีน

มีอย่างน้อย 3 เหตุผลที่ทำให้คริสตจักรในประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 1) สภาพสูญญากาศของความศรัทธา ...