Tag: ความสัตย์ซื่อ

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ – ปุ๊ อัญชลี (Crossover Music)

ฤดูเวลาไม่ว่า ฤดูหนาวหรือร้อน ดาราตะวันจันทร ภมรปักษา คณาป่าไม้ใหญ่น้อยร่วมกันสำแดงว่า พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงรักเมตตา . เพลง ...

หากเราเป็นแค่หนึ่งเมล็ดที่หว่านลง

ทุกคนย่อมมีโอกาสเหนื่อยล้ากับการรับใช้ หรือสงสัยว่าพระเจ้าจะมองเห็นความสัตย์ซื่อของตัวเราไหม หรืออาจกำลังรู้สึกว่าจะต้องรอคอยพระเจ้าไปถึงเมื่อไร เช่นเดียวกันกับชีวิตจริงของครอบครัวมิชชันนารีชาวสวีเดนคู่หนึ่ง มีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับพวกเขา? 

การทรงเรียกของแม่ชีเทเรซ่า

คุณสามารถพบคำตอบว่า อะไรคือเป้าหมายของการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตคุณ จากเรื่องราวของแม่ชีเทเรซ่า