Tag: ความหวังใจ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คุณอาจเป็นบันไดขั้นสุดท้าย

ไม่มีกิจกรรมไหนทำไปแล้วจะสูญเปล่า แต่ล้วนเป็นขั้นบันไดให้เข้าใกล้ความจริงทีละเล็กทีละน้อย เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่ค่อยๆประกอบให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่ค่อยๆละลายหินที่แข็งกระด้างอย่างต่อเนื่อง ความอดทน ความสม่ำเสมอ และความรัก เท่านั้นที่จะสามารถนำพาชีวิตของคนๆนึงให้เข้าใกล้ และรู้จักความรักของพระเจ้าในวันใดวันหนึ่ง

กำลังสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อย

เชื่อไหมว่า พลังแห่งข่าวประเสริฐ สามารถรับมือความเหน็ดเหนื่อยของเราได้ โดยเกี่ยวข้องกับ 3 คำนี้ “ปลดปล่อย” “เสริมกำลัง” และ “ให้ความหวังใจ”