Tag: ความเข้าใจผิด

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คุณกำลังตกหลุมพรางคำว่า “การนมัสการ” หรือไม่?

หลักคำสอนเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นกังวลในท่ามกลางผู้เชื่อยุคปัจจุบันของอเมริกาก็คือ การทึกทักเอาว่า ...