Tag: ความเชื่อ

67 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำงานยังไงให้มีความสุขในยุคโควิด

งาน-ปัน-สุข อีกรูปแบบรายการหนึ่งในโปรเจ็คต์ของรายการคำตอบชีวิต ที่จะนำเสนอชีวิตของคนทำงานซึ่งมีวิธีการทำงาน และใช้ชีวิตให้มีความสุข และดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังและกำลังใจ

รายการคำตอบชีวิต ( ภาษาอีสาน ) Ep. 4 น้ำท่วมโลก และคำพยานพี่ป้อม

https://m.youtube.com/watch?v=s70aWmiVb7Q รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...

รายการคำตอบชีวิต(อีสาน) Ep. 3 คาอินกับอาเบล และคำพยานแม่มน

https://www.youtube.com/watch?v=Xy-XJSqPLLQ&t=742s รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...

รายการคำตอบชีวิต อีสาน Ep.2 การไม่เชื่อฟังคำพยานพ่อเหลือ

https://www.youtube.com/watch?v=ZjX-W_UEFn0 รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...

รายการคำตอบชีวิต EP.1 การทรงสร้าง และคำพยาน คุณวิท นักร้องหมอลำ (ท้า-พบพระเจ้า หยุดดื่ม)

https://www.youtube.com/watch?v=jfZJDpqJoGs&t=13s รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...

ความเชื่อ ความหวัง และการกลับใจใหม่ หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายและวินาศกรรม

11 กันยายนไม่เพียงแต่จะเป็นวันที่คนอเมริกันต้องโศกเศร้าอย่างแสนสาหัสกับการถูกวินาศกรรมเท่านั้น แต่มันยังเป็นวันคนอเมริกันทั่วประเทศ “อธิษฐาน” และ “วิงวอน” ต่อพระเจ้าด้วย

แบ๊บติสต์คือใคร

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาการสัมมนาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปีการสถาปนา โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ หัวข้อ ...

การสื่อความหมายของข่าวประเสริฐ (How to Evangelize)

ในอาณาจักรของพระเจ้า หรือท่ามกลางคริสตจักร บุคคลที่เป็นพี่ก็คือบุคคลที่บังเกิดใหม่ก่อนน้อง ...

ทรงเป็นขึ้นแล้ว ข้อพิสูจน์สุดยอด

บทความนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งการทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นเครื่องยืนยันถึงการที่พระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า ...

รู้จักพระเจ้า

สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเสมอไป เพราะเราสัมผัสสิ่งนั้นได้ด้วยสัมผัสอื่นหรือดูจากผลของสิ่งนั้น ...

อยู่และรับใช้…อย่างคนมีไฟ..!!

ถ้าท่านอยากเห็นชีวิตในวันใหม่ของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยพระพร ...

ทางเดินแห่งชีวิต (คู่มือผู้เรียน)

บทเรียนสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องพระเจ้าและผู้เชื่อใหม่ เกี่ยวกับพระเจ้าคือใคร คำลั่งสอนของพระเจ้า ความบาป พระเยซูคริสต์ และการตอบสนองของคุณ

รู้จักพระเจ้าผ่านบทเรียนออนไลน์

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มสนใจเรื่องพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนแล้ว คุณก็สามารถที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและเติบโตกับพระองค์ ผ่านทางคลิปวีดีโอและการพูดคุยกับพี่เลี้ยง และคุณยังจะได้เพื่อนใหม่ด้วย

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 5 ผู้ช่วยจากพระเยซู

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ "ผู้ช่วยจากพระเยซู" เพื่อผู้เชื่อใหม่จะรู้จักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร ...

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 4 เติบโตขึ้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ "เติบโตขึ้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์" เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อใหม่รู้ถึงความสำคัญของพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า ...

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 3 พระเจ้าอยากให้คุณสนทนากับพระองค์

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ "พระเจ้าอยากให้คุณสนทนากับพระองค์" เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อใหม่เข้าใจความหมายของการอธิษฐาน ...

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 2 คุณเป็นครอบครัวของพระเจ้า

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ "คุณเป็นครอบครัวของพระเจ้า" ช่วยให้ผู้เชื่อใหม่มั่นใจว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าและไม่มีอะไรทำให้เขาขาดจากความรักของพระองค์ได้ ...

หลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียน (HOW TO PREACH THE GOSPEL)

หนังสือหลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยให้หลาย ๆ คน รู้จักวิธีการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ...

บันไดสิบขั้นสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตคริสเตียน : ขั้นที่ 7 คริสเตียนกับการเป็นพยาน

คริสเตียนกับการเป็นพยานคือการมอบการถวายชีวิตจิตใจกับพระคริสต์นั้น มิใช่สภาพอันน่าเบื่อหน่าย ...

สุดปลายแผ่นดินโลก

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับคริสเตียนทุกคน ที่มีความหมายปรารถนาอย่างแรงกล้าในอันที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์

ตอนพิเศษ รายการคำตอบชีวิต (ภาษาอีสาน) ตอนพิเศษ เปิดตัวรายการคำตอบชีวิต จากการทรงสร้างถึงคริสตจักร

รายการคำตอบชีวิต เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ สันติสุข และกำลังในการดำเนินชีวิต ...

ปริศนาธรรม เล่ม 2

หนังสือปริศนาธรรม 2 ได้เขียนขึ้นเป็นเรื่องราวเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงเรื่องราวของชีวิตที่ต้องเผชิญอะไรบ้างเช่นความซื่อสัตย์ ความไม่อิ่มใจ ความโลภ ความหวังใจ ความอวิชา สิ่งเลวร้ายต่างๆ และกุญแจแห่งพระสัญญา

ปริศนาธรรม เล่ม 1

เหตุการณ์ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เป็นภาพพจน์สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของคริสเตียน ในทุกประเทศและทุกยุคทุกสมัย หนังสือเรื่องนี้เล่าถึงความยากลำบากยากแค้น และความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ในการเดินทางจากเมืองแห่งความพินาศ (โลกนี้) ไปสู่เมืองบรมสุขเกษม (สวรรค์)

ใบปลิว ราชาแห่งความรัก (THE KING OF LOVE)

ทำไมมนุษย์จึงไม่สามารถแสวงหาความรักที่แท้จริงในท่ามกลางมนุษย์ได้ นั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราล้วนแต่เป็นคนบาปนั่นเอง ถ้าเช่นนั้นแล้วมนุษย์เราจะแสวงหาความรักเช่นนี้ได้จากที่ใดกันเล่า?… คำตอบก็คือเราสามารถรับความรักที่แท้จริงนี้ได้จากพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นราชาแห่งความรัก

เบื้องหลังอันทรงพลังของบทเพลง Raise A Hallelujah

เบื้องหลังบทเพลง Raise A Hallelujah มาจากเพลงบทใหม่ที่ป่าวร้องขึ้น เพื่อเอาชนะยักษ์ใหญ่แห่งความไม่เชื่อในใจ จนนำฤทธิ์อำนาจและการรักษาโรคมาถึงเด็กสองคน

ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มพูนความเชื่อแบบอับราฮัม?

ความเชื่อ ไม่ใช่การกดสูตรลับ
ความเชื่อเกิดขึ้นเองไม่ได้ อยู่ดีๆ จะมาก็มา จะไปก็ไป
ความเชื่อ บังคับให้ตัวเองให้เชื่อก็ไม่ได้

แล้วเราจะเพิ่มความเชื่อในพระเจ้าอย่างไร?
เรื่องราวความเชื่อที่น่ายกย่องจากบิดาความเชื่อ ให้คำตอบกับเราได้

คุณกำลังเรียนอยู่ชั้นไหน ในโรงเรียนแห่งศรัทธา?

บางครั้งเราไม่เข้าใจว่า ทำไมปัญหานี้ โรคภัยนี้ หรือความขัดแย้งนี้จึงเกิดขึ้น? บางครั้งเราหงุดหงิดที่ทำไมพระเจ้าไม่รีบมาช่วย ในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ มากที่สุด? คุณอาจถามพระเจ้าดูว่าต้องการให้คุณผ่านชั้นเรียนแห่งความเชื่อในระดับที่สูงขึ้นใช่หรือไม่?

จริงหรือที่ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้!

“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้!” คุณเชื่อเช่นนี้จริงๆ หรือไม่? คำพูดและการกระทำต่างๆ ในชีวิตของคุณ แสดงความจริงแห่งความเชื่อเช่นนี้ หรือไม่? คนอื่นๆ รอบตัวคุณ มองเห็นความเชื่อเช่นนี้ในตัวคุณ ครอบครัวและคริสตจักรของคุณอย่างชัดเจนหรือไม่?

สันติสุขในพระเจ้า

“สันติสุขในพระเจ้า” จากปลายปากกาของ บิลลี่ เกรแฮม นักเทศน์และนักประกาศพระกิตติคุณ ผู้อุทิศตัวรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ตลอดชีวิตของท่าน เพื่อมุ่งนำการฟื้นฟูจากพระเจ้าไปสู่ผู้คนจำนวนมากในทุกทวีปทั่วโลกแม้ทุกวันนี้เราจะไม่มีโอกาสฟังคำเทศนาของท่านอีกแล้ว แต่เรายังมีหนังสือเล่มนี้ที่ท่านกลั่นกรองจากประสบการณ์ในการติดตามพระเจ้า เพื่อวางรากฐานความเชื่อและความมั่นใจในชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ให้กับชนรุ่นหลังต่อไป

เมื่อวิกฤตเข้าประชิดตัว คุณจะทำยังไง?

ทุกวิกฤตของชีวิตจะมีทางเลือกเสมอ และการเลือกตอบสนองต่อวิกฤตที่แตกต่าง จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันด้วย เรื่องราวนี้จะสะท้อนทางเลือกของ 4 กลุ่มคนในการรับมือวิกฤตของพวกเขา

ขอพระเจ้าประทาน..

ขอพระเจ้าประทาน.. ตาที่มองเห็นสิ่งที่ดีที่สุด ใจที่ให้อภัยในเรื่องที่แย่ที่สุด จิตที่ลืมเรื่องเลวร้ายได้ ...

ด้วยความเชื่อ (FAITH) – Crossover Music

หากทุกย่างก้าวที่เดิน เดินตามน้ำพระทัย
จากจุดที่ยืนอาจมองดูยังไม่มั่นคงไม่เป็นไร
เมื่อเริ่มก้าวออกไปพระเจ้าจะทรงนำ

การเผชิญกับวันที่วิธีการประกาศเปลี่ยนไป

ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหน สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเนื้อหาไปเลยคือ “ข่าวประเสริฐ” และสิ่งที่ตามมาคือ “หัวใจ” ที่รักคน เป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้รับความรอด ถ้าทั้ง 2 อย่างโคจรมาเจอกันเมื่อไรนั่นย่อมเป็นสะพานทำให้พา “ความรอด” ไปสู่คนอันมากมาย และเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

เอกลักษณ์ของความเชื่อคริสเตียน

ระหว่างการประชุมครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหลักความเชื่อของศาสนาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกต่างเข้ามาร่วมกันถกเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของความเชื่อคริสเตียนที่แตกต่างจากความเชื่ออื่น การเวียนว่ายตายเกิด ...

ใครจะอาสาทดสอบยาชา ?

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 1921 ที่นิวยอร์คประเทศอเมริกา ดร.อีแวน โอนีล เคน (Dr.Evan O’Neill Kane) ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดไส้ติ่ง ...

สุนทรพจน์ของสตีฟ จอบส์

สตีฟ จอบส์ ผู้บุกเบิกบริษัทคอมพิวเตอร์ “แอปเปิ้ล” ที่มีชื่อเสียงของโลก ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เขากล่าวว่าเขาไม่เคยจบมหาวิทยาลัย ...

การโต้วาทีของความเชื่อ

ในศตวรรษที่ 19 ชาร์ลส์ แบรดลาฟ ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ต้องการท้าทายความเชื่อคริสเตียน เขาจึงเชิญ ...

หญิงตาบอดกลับมองเห็น

โรส ครอว์ฟอร์ด (Rose Crawford) หญิงชราผู้ทนทุกข์เพราะตาบอดมากกว่า 50 ปี ในที่สุด เธอก็ได้รับการรักษาจากศัลยแพทย์จนกลับมามองเห็นได้ ...

อย่านำเครื่องคิดเลขเข้าห้องประชุม

ชาร์ลส เอฟ. เคทเทอริ่ง เล่าประสบการณ์ทำงานของเขาให้ฟังว่า “สมัยที่ผมยังเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทเจเนอรัล ...

วันแห่งความวิตกกังวล

ครั้งหนึ่งดร.นอร์แมนได้ถามโฮเวิร์ด คริสตี้ จิตรกรชื่อดังว่า “โฮเวิร์ด คุณเคยกังวลบ้างไหม? เขาหัวเราออกมาดังๆ ...

การฟื้นฟูในประเทศจีน

มีอย่างน้อย 3 เหตุผลที่ทำให้คริสตจักรในประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 1) สภาพสูญญากาศของความศรัทธา ...

ไม่ได้รับ เพราะไม่ได้ขอ

มีงานศึกษากลุ่มพันธกิจคริสเตียนที่โดดเด่นเรื่องฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรค ได้พบความเชื่อที่ถูกนำมาใช้ ...

เสียงอธิษฐานของเด็กชาย

เด็กชาย 2 พี่น้อง ใช้เวลาก่อนนอนค่ำคืนวันหนึ่ง อธิษฐานร่วมกับคุณตาคุณยาย เด็กคนน้องก็อธิษฐานตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่า ...

เชื่อแล้วหาย

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์โดยแพทยสภาของประเทศอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า แพทย์จำนวน 99% เชื่อว่าการมีความเชื่อนั้นจะส่งผลต่อการเยียวยารักษาโรค ...

กษัตริย์ผู้เชื่อฟัง

ในศตวรรษที่ 11 กษัตริย์เฮนรี่ที่ 3 แห่งบาวาเรีย ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตในพระราชวัง และรู้สึกกดดันพระทัยกับการดำรงตำแหน่งที่สูงศักดิ์ในบทบาทพระราชา กษัตริย์เฮนรี่ที่ ...

เมื่อพระเจ้าสัมผัส

ไมเคิล เบรทเวท (Michael Braithwaite) ชายอเมริกันในรัฐเคนตั๊กกี้ ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าของร้านขายหนังสือลามกในอดีต เมื่อเขากลับใจมาเป็นคริสเตียน ...

เข้าใจผิด

กลางศตวรรษที่ 5 ได้มีเรื่องราวของการรับบัพติศมาของกษัตริย์เอ็นกัส โดยนักบวชผู้หนึ่ง ในระหว่างพิธีบัพติศมาในน้ำนั้นนักบวช ...

ความช่วยเหลือที่มองไม่เห็น

ซันดาร์อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียในปี ค.ศ. 1920 ขณะที่ยังเป็นเด็กหนุ่ม เขามีศรัทธาในความเชื่อเดิมอย่างแรงกล้าและเป็นผู้ข่มเหงคริสเตียนในหมู่บ้านเสมอ กระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังอธิษฐานอยู่ในห้อง ...

คุกกี้ยาพิษ

ในปี 1981 สถานีวิทยุแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาได้รายงานเหตุขโมยรถยนต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานกำลังกันออกไล่ล่าอย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามสื่อสารกับโจรผ่านทางวิทยุท้องถิ่น ...

กษัตริย์เอ็นกัสรับบัพติสมา

กลางศตวรรษที่ 5 ได้มีเรื่องราวของการรับบัพติศมาของกษัตริย์เอ็นกัส โดยนักบวชผู้หนึ่ง ในระหว่างพิธีบัพติศมาในน้ำนั้นนักบวช ได้บังเอิญเอาไม้เท้า ทิ่มพลาดลงไปที่เท้าของกษัตริย์อย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ

จงเปิดใจและตอบสนอง

ครั้งหนึ่ง พอล รีดเดอร์ ได้พูดคุยเรื่องราวของพระเยซูกับนายธนาคารผู้หนึ่งในนิวยอร์ค แต่นายธนาคารได้ตอบปฏิเสธว่า “ผมยุ่งมาก ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องศาสนาหรอก”

พระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่

ซันดาร์อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียในปี ค.ศ. 1920 ขณะที่ยังเป็นเด็กหนุ่ม เขามีศรัทธาในความเชื่อเดิมอย่างแรงกล้าและเป็นผู้ข่มเหงคริสเตียนในหมู่บ้านเสมอ

เหตุที่พระเจ้าต้องลงมารับสภาพมนุษย์?

ชายคนหนึ่งได้ปฏิเสธคำเชิญชวนจากภรรยาให้ไปร่วมรอบนมัสการในเทศกาลคริสตมาส เขาพูดว่า “พระเยซูจะเป็นพระเจ้าที่ลงมารับสภาพมนุษย์ได้อย่างไรมันช่างน่าขัน และไร้เหตุผลสิ้นดี”