Tag: ความเป็นผู้นำ

7 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

5 แง่มุมสำคัญที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้น โดย ศจ.เอ็ดมันด์ ชาน

นี่ไม่ใช่ ปัญหาของคริสตจักร เพราะปัญหาที่แท้จริง คือ ปัญหาของคน และหากมองลึกลงไปอีก คุณจะพบว่า ...

Center-out Leadership: กรอบความคิดใหม่ของการเป็นผู้นำคริสตจักร

ในบทความก่อนหน้า เราได้พูดถึง 2 หลุมพรางของการเป็นผู้นำ คือการเป็นผู้นำแบบ Top-down ผู้นำแบบลำดับขั้น ...

คุณเป็นผู้นำแบบไหน? ต้นไทร หรือ ต้นกล้วย?

“การเป็นผู้นำแบบต้นไทร” กำลังบ่อนทำลายการสร้างสาวกในคริสตจักร แต่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝน “การเป็นผู้นำแบบต้นกล้วย” จากพระเยซู เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการที่ทำซ้ำและเกิดผลมั่นคงได้

คุณเป็นผู้นำที่คนภูมิใจในตัวของคุณไหม?

คุณเป็นบุคคลที่คนซึ่งอยู่ในการดูแลของคุณ… สามารถกล่าวได้อย่างจริงใจ และภูมิใจหรือไม่ว่า คุณเป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมของเขา? ...

ผู้นำ 3 สไตล์ในการดูแลคริสตจักร

สไตล์ของการเป็นผู้นำ กำหนดความเป็นไปของคริสตจักรได้ เราจะเห็นความแตกต่างผู้นำ 3 สไตล์ว่า และมันส่งผลอย่างไรบ้างต่อคริสตจักร บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณคน